KhairuddinK. “OLAHRAGA DALAM PANDANGAN ISLAM”. JURNAL OLAHRAGA INDRAGIRI, Vol. 1, no. 1, Nov. 2017, pp. 1-14, doi:10.32520/joi.v1i1.196.