KhairuddinK. (2017) “OLAHRAGA DALAM PANDANGAN ISLAM”, JURNAL OLAHRAGA INDRAGIRI, 1(1), pp. 1-14. doi: 10.32520/joi.v1i1.196.