KhairuddinK. (2017). OLAHRAGA DALAM PANDANGAN ISLAM. JURNAL OLAHRAGA INDRAGIRI, 1(1), 1-14. https://doi.org/10.32520/joi.v1i1.196