(1)
KhairuddinK. OLAHRAGA DALAM PANDANGAN ISLAM. JOI 2017, 1, 1-14.